ผู้อำนวยการกลุ่ม

| พิมพ์ |

ผู้อำนวยการกลุ่ม  สพป.พะเยา เขต 1

 

กลุ่มอำนวยการ     นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์    08-4004-4334

 

กลุ่มบริหารงาบุคคล     นายประสงค์  ไก่งาม     08-9432-1357

 sangad

กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล     นายสงัด  ปินตานา     

กลุ่มนโยบายและแผน                         นายขจรศักดิ์  สีเสน               08-3207-2094

หน่วยตรวจสอบภายใน      นายวัชรินทร์  พันธ์พัฒนกุล        08-1530-0500

 

 

กลุ่มบริหารงาบุคคล     นายประสงค์  ไก่งาม     08-9432-1357