ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

    77217

นายประถม เชื้อหมอ
Prathom Chuemor
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
โทร. 089-9561189 
อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 

นายสุขุม พรหมเสน
Sukhum Promsen
รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
โทร. 089-8513922
อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

นายณัฐพล สุวรรณลพ
Nuthapon Suwanlop
รอง ผอ. สพป.พะเยา เขต 1
โทร. 092-9989478
อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


11

นางโสภี  คำชูสังข์
Sopee kamchusanka
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 089-9564815
อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

นางชไมพร  ปวงคำ
Chamaiporn  Phuangkham
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทร. 089-5610291
อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

6

นางวิไลวรรณ์ ขันคำ
Wilaiwan kunkum
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.086-9187562
อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

นางนงลักษณ์ จำปานคร
Nongluck Jampanakon
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 081-7962319
อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13

นางสมบูรณ์ เรืองงาม
Somboon Ruangngam
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรอบสอบภายใน
โทร. 086-1842350
อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ
Ratchapong. Tomkham
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทร. 0932739571
อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri