การประเมินผลการใช้ DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAL

วันเผยแพร่ วันศุกร์, 03 เมษายน 2558

สพฐ. ได้จัดช่องทางการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ https://dltv.feedback180.com
สพป.พะเยา เขต 1 จึงขอให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ประเมินการใช้งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามเว็บไซต์ดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558  
ทั้งนี้ให้ศึกษาวิธีดำเนินการจากคู่มือการใช้งาน DLTV EVAL รวมถึงวีดีทัศน์แนะนำระบบประเมินดังกล่าว จากเว็บไซต์ https://dltv.feedback180.com/manual

.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri