ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

| พิมพ์ |
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557 เขียนโดย คัชรินทร์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษา

 

boonreab2

นายบุญเรียบ มองมูล

หัวหน้ากลุ่มงาน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ++เว็บไซต์แนะนำ++

meijihttp://facebook.digital-ido.com/MeijiTensaiYear3/tutoringonline.aspx

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 safe image e-learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  http://www.mcp.ac.th/e-learning456.php

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 truehttp://www.trueplookpanya.com/new/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------