ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

วันเผยแพร่ วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557 เขียนโดย คัชรินทร์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษา

 

boonreab2

นายบุญเรียบ มองมูล

หัวหน้ากลุ่มงาน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ++เว็บไซต์แนะนำ++

meijihttp://facebook.digital-ido.com/MeijiTensaiYear3/tutoringonline.aspx

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 safe image e-learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  http://www.mcp.ac.th/e-learning456.php

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 truehttp://www.trueplookpanya.com/new/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri