วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.17

| พิมพ์ |
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 04 มีนาคม 2557 เขียนโดย คัชรินทร์

acrobatคู่มือประเมิน สายงานการสอน

acrobatคู่มือประเมินสายงานนิเทศการศึกษา

acrobatคู่มือประเมินสายงานบริหารการศึกษา

acrobatคู่มือประเมินสายงานบริหารสถานศึกษา

**สรุปรายการเอกสาร

**ก.ค.ศ.1 ชำนาญการ ทุกตำแหน่ง

**ก.ค.ศ.1 ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง)

**ก.ค.ศ.2 ทุกตำแหน่ง ทุกวิทยฐานะ

**ก.ค.ศ.3 ชำนาญการ สายงานการสอน

**ก.ค.ศ.3 ชำนาญการ สายงานนิเทศการศึกษา

**ก.ค.ศ.3 ชำนาญการ สานงานบริหารสถานศึกษา

**ก.ค.ศ.3/1 ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สานงานการสอน)

**ก.ค.ศ.3/2 ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา)

**ก.ค.ศ.3/3 ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ(สายงานบริหารการศึกษา)

**ก.ค.ศ.3/4 ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานนิเทศการศึกษา)