วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.17

วันเผยแพร่ วันอังคาร, 04 มีนาคม 2557 เขียนโดย คัชรินทร์

acrobatคู่มือประเมิน สายงานการสอน

acrobatคู่มือประเมินสายงานนิเทศการศึกษา

acrobatคู่มือประเมินสายงานบริหารการศึกษา

acrobatคู่มือประเมินสายงานบริหารสถานศึกษา

**สรุปรายการเอกสาร

**ก.ค.ศ.1 ชำนาญการ ทุกตำแหน่ง

**ก.ค.ศ.1 ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง)

**ก.ค.ศ.2 ทุกตำแหน่ง ทุกวิทยฐานะ

**ก.ค.ศ.3 ชำนาญการ สายงานการสอน

**ก.ค.ศ.3 ชำนาญการ สายงานนิเทศการศึกษา

**ก.ค.ศ.3 ชำนาญการ สานงานบริหารสถานศึกษา

**ก.ค.ศ.3/1 ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สานงานการสอน)

**ก.ค.ศ.3/2 ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา)

**ก.ค.ศ.3/3 ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ(สายงานบริหารการศึกษา)

**ก.ค.ศ.3/4 ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานนิเทศการศึกษา)

 

.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri