สพฐ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครั้งที่1 ปี 2558

วันเผยแพร่ วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 เขียนโดย คัชรินทร์

สพฐ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครั้งที่1 ปี 2558 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก โรงเรียบ้านป่าแฝกใต้ โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนบ้านสันขวาง ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2558

 

.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri