ประเมินผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมือง 1

วันเผยแพร่ วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 เขียนโดย คัชรินทร์

ท่านรองสุขุม พรหมเสน พร้อมคณะ ประเมินผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เมษายน 2558 

ในวันที่ 9 มีนาคม 2558

.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri