นิเทศผลสัมฤทธิ์ รร.บ้านปาง

วันเผยแพร่ วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 เขียนโดย คัชรินทร์

นิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านปาง

.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri