แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพฐ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครั้งที่1 ปี 2558 เขียนโดย คัชรินทร์ 413
ประเมินผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมือง 1 เขียนโดย คัชรินทร์ 353
สังเกตการสอนวิทยาศาสตร์ ป.1และ ป.4 อนุบาลพะเยา เขียนโดย คัชรินทร์ 941
ประเมินปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ เขียนโดย คัชรินทร์ 693
ประเมินปฐมวัยโรงเรียนบ้านค่า เขียนโดย คัชรินทร์ 608
ประเมินปฐมวัยโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี เขียนโดย คัชรินทร์ 552
ประเมินปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 เขียนโดย คัชรินทร์ 566
นิเทศผลสัมฤทธิ์ รร.บ้านปาง เขียนโดย คัชรินทร์ 367
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ เขียนโดย คัชรินทร์ 531
นิเทศผลสัมฤทธิ์บ้านดง เขียนโดย คัชรินทร์ 375
.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri