นิเทศ ติดตามและประเมินผล

วันเผยแพร่ วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557 เขียนโดย คัชรินทร์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

Authai

นายอุทัย  คิดศรี

หัวหน้ากลุ่มงาน 

ram

นางภัทรภร  รัตนชมภู 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri