ผู้เขียน หัวข้อ: การประชุมสัมมนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561  (อ่าน 414 ครั้ง)

Amungklad

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 74
    • ดูรายละเอียด
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะดำเนินการประชุมสัมมนา เรื่อง  การใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ในโครงการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ในวันที่ 18  สิงหาคม  2561  ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ ทุกโรงเรียน ดังนี้
1.   ให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน ไปประชุมตามตารางการประชุมดังแนบฯ
2.   ให้ผู้เข้าประชุมฯ ได้นำเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับชั้นเรียน/รายสาระการเรียนรู้ ของสถานศึกษา ในสาระการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด                ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำผลการประชุมมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
รายละเอียดตามหนังสือ สพป.พะเยา เขต 1 ดังแนบฯ