ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561  (อ่าน 777 ครั้ง)

Amungklad

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 74
    • ดูรายละเอียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ขอแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561  ระดับเขตพื้นที่  ตามคำสั่งที่164  /๒๕๖1  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2561  ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 1 และให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1.   แจ้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ ดังแนบ ไปประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน 2561             
เวลา 13.00 น  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑และไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่  ประจำปี   ๒๕๖1  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียนบ้านร่องห้า  อ. เมืองพะเยา  จ. พะเยา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2.   ให้นักเรียนและครูผู้ควบคุม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนในแต่ละรายการที่กำหนด
ไปเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่  ประจำปี ๒๕๖1 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านร่องห้า  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา       
รายละเอียดดังแนบฯ