ผู้เขียน หัวข้อ: การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (อ่าน 766 ครั้ง)

Amungklad

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 74
    • ดูรายละเอียด
                เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา” อยู่ภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา แต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังแนบฯ 
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาพะเยา  เขต  1  เพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน  2 ชุด  ภายในวันที่  16  พฤษภาคม  2561