E-News - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
84
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1681
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1671
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
10
ออนไลน์มากที่สุด:
128 - กรกฎาคม, 31, 2017, 10:39:57 AM
ออนไลน์วันนี้:
9
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.09
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.87
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.85
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
12
สมาชิกล่าสุด:
pui
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
20.19
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

เอกสารประกอบการอบรม e-bidding สพป.พะเยา เขต 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
2
ขอให้โรงเรียนในสังกัดเข้าไปโหลด และกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชี
2
รร.ที่ยังไม่รายงานข้อมูลระบบบัญชี สพฐ.รอบ 12 เดือน
2
แจ้งผู้สนใจเข้ารับการอบรม “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการับ-จ่ายเงิน
1
แบบคำของบประมาณ และแบบรายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2560
1
แบบฟอร์มเบิกค่าพาหนะขนส่งนักเรียน การสอบ O-NET
1
การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
ประกาศ, รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกครูกรณีพิเศษ
0
รายงาน, การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา 1,
0
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)
77629
ตย.ข้อสอบPISA (การอ่าน)
57405
ตัวอย่างการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน
52492
สาระที่ควรเรียนรู้ชั้นอนุบาลปีท่ี 1, 2 จำนวน 40 สัปดาห์ และรายชื่อผู้รับผิดชอบ
49236
ประชาสัมพันธ์การอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
39009
ด่วนที่สุด ตอบแบบสอบถามผลและความคิดเห็นในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
38995
แนวข้อสอบPISA (วิทยาศาสตร์)
37833
ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูล นร.รายบุคคล ในระบบ DMC59 ปีการศึกษา 2559
28319
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชการทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2547-2554
25466
แผนฯปฐมวัย สัปดาห์ที่ 7
21319

ออนไลน์นานที่สุด

darmerzuzarfb
25วัน 15ชั่วโมง 37นาที
งานประชาสัมพันธ์
1วัน 19ชั่วโมง 21นาที
saraban
1วัน 14ชั่วโมง 4นาที
admin
1วัน 3ชั่วโมง 27นาที
คัชรินทร์ มหาวงศ์
15ชั่วโมง 15นาที
singnarin
13ชั่วโมง 44นาที
พัชริน ศุภกิจโกศล
11ชั่วโมง 4นาที
นายสงัด ปินตานา
10ชั่วโมง 52นาที
liverpoolfc
10ชั่วโมง 51นาที
สุรางค์ ประเทศ
10ชั่วโมง 20นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 206 208 9 94
ธันวาคม 2018 6 6 1 25
พฤศจิกายน 2018 35 35 0 38
ตุลาคม 2018 14 15 0 72
กันยายน 2018 7 7 1 44
สิงหาคม 2018 11 11 1 41
กรกฎาคม 2018 25 25 1 49
มิถุนายน 2018 20 20 0 32
พฤษภาคม 2018 41 41 0 38
เมษายน 2018 7 7 1 32
มีนาคม 2018 8 8 2 55
กุมภาพันธ์ 2018 12 12 0 59
มกราคม 2018 20 21 2 94
* 2017 213 229 46 128
ธันวาคม 2017 16 17 2 110
พฤศจิกายน 2017 71 73 34 36
ตุลาคม 2017 14 14 1 34
กันยายน 2017 13 13 0 46
สิงหาคม 2017 7 7 2 110
กรกฎาคม 2017 8 8 3 128
มิถุนายน 2017 10 10 2 69
พฤษภาคม 2017 4 4 1 26
เมษายน 2017 6 6 0 32
มีนาคม 2017 15 15 0 55
กุมภาพันธ์ 2017 18 19 1 57
มกราคม 2017 31 43 0 52
* 2016 368 379 14 97
ธันวาคม 2016 25 30 0 27
พฤศจิกายน 2016 21 21 0 45
ตุลาคม 2016 24 26 0 42
กันยายน 2016 20 20 1 53
สิงหาคม 2016 39 41 2 35
กรกฎาคม 2016 37 37 2 56
มิถุนายน 2016 47 47 1 97
พฤษภาคม 2016 37 38 2 59
เมษายน 2016 25 26 0 23
มีนาคม 2016 40 40 2 29
กุมภาพันธ์ 2016 27 27 4 31
มกราคม 2016 26 26 0 28
* 2015 366 367 8 98
ธันวาคม 2015 15 15 2 29
พฤศจิกายน 2015 22 22 1 36
ตุลาคม 2015 30 30 0 25
กันยายน 2015 54 54 1 30
สิงหาคม 2015 26 26 0 35
กรกฎาคม 2015 36 36 0 36
มิถุนายน 2015 38 38 1 51
พฤษภาคม 2015 28 28 1 28
เมษายน 2015 18 18 0 30
มีนาคม 2015 40 40 0 98
กุมภาพันธ์ 2015 33 33 0 36
มกราคม 2015 26 27 2 37
* 2014 382 382 23 60
ธันวาคม 2014 25 25 2 32
พฤศจิกายน 2014 42 42 1 60
ตุลาคม 2014 61 61 2 29
กันยายน 2014 50 50 0 35
สิงหาคม 2014 27 27 3 33
กรกฎาคม 2014 41 41 3 29
มิถุนายน 2014 25 25 4 37
พฤษภาคม 2014 36 36 2 28
เมษายน 2014 21 21 1 25
มีนาคม 2014 14 14 1 19
กุมภาพันธ์ 2014 22 22 2 22
มกราคม 2014 18 18 2 20
* 2013 298 298 84 42
ธันวาคม 2013 28 28 7 24
พฤศจิกายน 2013 16 16 2 27
ตุลาคม 2013 22 22 2 24
กันยายน 2013 31 31 4 33
สิงหาคม 2013 33 33 11 42
กรกฎาคม 2013 26 26 16 30
มิถุนายน 2013 31 31 4 22
พฤษภาคม 2013 30 30 9 31
เมษายน 2013 20 20 11 25
มีนาคม 2013 16 16 4 15
กุมภาพันธ์ 2013 26 26 7 16
มกราคม 2013 19 19 7 21