กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2
รายงานงบทดลอง / รายละเอียดประกอบงบทดลอง ธันวาคม 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย saraban เมื่อ มกราคม, 15, 2019, 11:10:29 AM »
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ธันวาคม 2561
4
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562
5
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลทุนการศึกษา โครงการเพชรล้านนา ปี่การศึกษา2561 ได้ดำเนินการระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่11-28 ธันวาคม 2561
เนื่องด้วยระยะเวลาในการดำเนินการรับสมัครมีความกระชั้นชิดประกอบกับมีกิจกรรมที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวหลายกิจกรรม เช่น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่68 ทำมห้สถานศึกษาหลายแห่งไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกนักเรียนภายในโรงเรียนได้ทัน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารโครงการมีมติให้ขยายเวลาในการรับสมัครตั้งแต่วันที่11 ธันวาคม 2561-15มกราคม2562
6
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2561
7
ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เครื่อข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งภาคเอกชน มีกำหนดจัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ภายใต้มหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge Season4 ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อน้อมนำศิลธรรมสู่สัคม และส่งเสริมทักษะการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ
8
ด้วยนำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหารหัวข้อ"ของกินถิ่นบ้านฉัน" สำหรับเยาวชนซึ่งเป็ฯนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-6) จากโรงเรียนต่างๆในแต่ละภาค
9
 ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดให้มีการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ"ด้านดนตรีไทย" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยอย่างน้อยได้คนละ1ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นรูปธรรมชัดเจน
10
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
หน้า: [1] 2 3 ... 10