กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
รายงานงบทดลอง / รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562
« กระทู้ล่าสุด โดย 3501900565218 เมื่อ มิถุนายน, 14, 2019, 10:28:29 AM »
รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562
2
รายงานงบทดลอง / รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2562
« กระทู้ล่าสุด โดย 3501900565218 เมื่อ มิถุนายน, 14, 2019, 10:27:15 AM »
รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2562
3
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2562
4
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู่ผู้สอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
5
แจ้งผู้เข้าสอบพนักงานราชการ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยา  ให้นำรถเข้าได้ทางประตูด้านสถานีขนส่ง เท่านั้น และสามารถนำรถเข้าจอดในบริเวณโรงเรียน(สนามคอนกรีต)ได้
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2   จำนวน  51  โรงเรียน  ดำเนินการดังนี้
                    1.  ให้ดำเนินการรายงานตามแบบติดตาม และจัดส่งแบบติดตามฯ ตอนที่ 1 – 5  พร้อมไฟล์
Microsoft Word (โหลดแบบรายงานได้ที่ https://www.pyo1.go.th/site/ ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1)   ไปที่ e-mail : "amungklad" <amungklad@gmail.com>
                    2. จัดส่งเล่มเอกสารรายงานผลการประเมิน  เพื่อเสนอคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน                   
เพิ่มเวลารู้:Active Learning ของโรงเรียนพร้อมไฟล์ PDF  จำนวน  1 ชุด ส่งให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ภายในวันที่  20 มิถุนายน  2562
การติดต่อประสานงาน ระดับเขตพื้นที่ ได้ที่
       -  นายเอี่ยม   มังคลาด                       ศึกษานิเทศก์    โทร. 089 555 4884
       -  นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง     ศึกษานิเทศก์    โทร. 080 859 7535
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2   จำนวน  51  โรงเรียน  ดำเนินการดังนี้
                    1.  ให้ดำเนินการรายงานตามแบบติดตาม และจัดส่งแบบติดตามฯ ตอนที่ 1 – 5  พร้อมไฟล์
Microsoft Word (โหลดแบบรายงานได้ที่ https://www.pyo1.go.th/site/ ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1)   ไปที่ e-mail : "amungklad" <amungklad@gmail.com>
                    2. จัดส่งเล่มเอกสารรายงานผลการประเมิน  เพื่อเสนอคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน                   
เพิ่มเวลารู้:Active Learning ของโรงเรียนพร้อมไฟล์ PDF  จำนวน  1 ชุด ส่งให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ภายในวันที่  20 มิถุนายน  2562
การติดต่อประสานงาน ระดับเขตพื้นที่ ได้ที่
       -  นายเอี่ยม   มังคลาด                       ศึกษานิเทศก์    โทร. 089 555 4884
       -  นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง     ศึกษานิเทศก์    โทร. 080 859 7535
9
ใบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน         
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562         
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1         
10
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  1
.......................................
หน้า: [1] 2 3 ... 10