แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - singnarin

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 14
31
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 94 รายการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

32
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

33
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

34
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การปรับปรุงซ่อมแซม งานพื้นปูกระเบื้องเคลือยและงานพื้นปูนทราย อาคารเอนกประสงค์
แบบ สปช.206/26 และ อาคารโดมหลังคาเมทัลชีล

35
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างส้วมนักเรียนชาย 6/49 ที่ ปีประจำงบประมาณ 2568
โรงเรียนบ้านปางงุ้น

36
ประกาศโรงเรียนบ้านดงบุญนาค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

38
การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำงบปี 2561

39
1. ตามหนังสือที่  ศธ 04095/ว2336 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบสำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าตอบแบบสำรวจ

2. ตามหนังสือที่  ศธ 04095/ว2337 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าตอบแบบสำรวจ

ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

40

41
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแบบติดตาม / ประเมินผลฯ
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารดังแน

42
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก การออกแบบตราสัญลักษณ์  และ คำขวัญ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่  ๖๘ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ จังหวัดพะเยา
...........................................

43
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

45
เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 14