แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - singnarin

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 14
16
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
***************************

17
แผนการจัดซื้อจัดจ้างสร้างโรงอาหารและหอประชุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา

18
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ปีงบ 2562

19
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

20
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

21
แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านภูเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

22
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ประจำปีงบประมาณ 2562
 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

23
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านหนองสระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

24
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างส้วมนักเรียนชาย 6/49 ที่ ปีประจำงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านค่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

25
การส่งเอกสารผลการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

26
แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29
อาคารเรียนแบบสปช.105/26 และอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.202/26 
ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

27
แผนการจัดจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49   ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

28
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงซ่อมแซม  งานเปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดาน
อาคารเรียน พย.01  และอาคารเรียน ป.1 ข
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

29
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การสร้างอาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านม่วงคำ

30
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านร่องห้า

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 14