แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - singnarin

หน้า: [1] 2 3 ... 14
1
กาารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา

2
ประกาศโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

3
แจ้งผู้เข้าสอบพนักงานราชการ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยา  ให้นำรถเข้าได้ทางประตูด้านสถานีขนส่ง เท่านั้น และสามารถนำรถเข้าจอดในบริเวณโรงเรียน(สนามคอนกรีต)ได้

4
แบบรายงานผลการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด สพป.พะเยา  เขต 1
ใช้ข้อมูลในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

6
แบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คลิ๊กที่นี่

7
แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ Excelสำหรับประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปี การศึกษา 2561

8
รายงานขอจ้าง   ค่าพาหนะขนส่งนักเรียนไปสอบวัดความสามารถฯ  NT ปี กศ.2561

11
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

12
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

13
สรุปรายงานผลการแถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น – 12.00 น.
ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จากัด อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

15
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
***************************

หน้า: [1] 2 3 ... 14