แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (พว.).pdf 349 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (พว.) มีนาคม, 21, 2016, 13:34:30 PM
หนังสือราชการ.jpg 537 โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีนาคม, 04, 2016, 14:01:44 PM
แบบสำรวจความต้องการอบรม.docx 235 โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีนาคม, 04, 2016, 14:01:44 PM
สพป.พะเยา 1.docx 1154 แบบนิเทศติดตามผล สพป.พะเยา เขต 1 กุมภาพันธ์, 07, 2014, 14:25:31 PM
แบบนิเทศตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7 - 15.docx 5568 แบบนิเทศตามมาตรฐานการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 ตุลาคม, 02, 2014, 13:33:11 PM
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน.pdf 708 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 14, 2014, 08:47:32 AM
ประกาศ สพฐ.2557.pdf 671 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 14, 2014, 08:47:32 AM
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน.pdf 2272 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กรกฎาคม, 12, 2014, 21:24:29 PM
หนังสือราชการ สพฐ..pdf 2224 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กรกฎาคม, 12, 2014, 21:24:29 PM
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ.pdf 654 แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ มีนาคม, 05, 2014, 10:59:37 AM
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 753 แจ้งโรงเรียนรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กรกฎาคม, 05, 2018, 13:40:11 PM
แบบติดตามการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา.xls 456 แจ้งโรงเรียนรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กรกฎาคม, 05, 2018, 13:40:11 PM
รายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 18 โรงเรียน.xlsx 321 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS กรกฎาคม, 18, 2017, 05:38:37 AM
แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย.docx 1053 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS กรกฎาคม, 18, 2017, 05:38:37 AM
แบบประเมิน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.doc 3276 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS กรกฎาคม, 18, 2017, 05:38:37 AM
หน้า: [1] 2 3 ... 11