แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 754 แจ้งโรงเรียนรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กรกฎาคม, 05, 2018, 13:40:11 PM
แบบติดตามการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา.xls 457 แจ้งโรงเรียนรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กรกฎาคม, 05, 2018, 13:40:11 PM
ประกาศผลการแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทย สพป.พะเยา เขต 1.pdf 274 ประกาศผลการแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทย สพป.พะเยา เขต 1 มิถุนายน, 18, 2018, 11:06:50 AM
การจัดกิจกรรมภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่.2561.pdf 309 การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561 พฤษภาคม, 31, 2018, 17:11:21 PM
การยกเลิก มฐ.และสาระการเรียนรู้.2551.pdf 200 การยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พฤษภาคม, 31, 2018, 17:09:25 PM
หนังสือราชการ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 284 การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561 พฤษภาคม, 24, 2018, 20:46:07 PM
สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf 514 การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561 พฤษภาคม, 24, 2018, 20:46:07 PM
กำหนดการจัดกิจกรรมแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย.docx 852 การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561 พฤษภาคม, 24, 2018, 20:46:07 PM
แบบตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาาาไทย ประจำปี 2561.docx 799 การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561 พฤษภาคม, 24, 2018, 20:46:07 PM
หนังสือแจ้งรร..jpg 783 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561 พฤษภาคม, 17, 2018, 21:14:55 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย สพป..pdf 712 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561 พฤษภาคม, 17, 2018, 21:14:55 PM
เกณฑ์การประกวดโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำป 2561.docx 11665 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561 พฤษภาคม, 17, 2018, 21:14:55 PM
หนังสือ สพป.พย.1.jpg 382 ขอส่งคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 16, 2018, 09:04:03 AM
คำสั่ง สพฐ..pdf 211 ขอส่งคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 16, 2018, 09:04:03 AM
หนังสือแจ้ง.jpg 1208 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 09, 2018, 09:06:06 AM
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 11