แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 647 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
รายชื่อโรงเรียน.jpg 672 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.สพป.พเยา เขต 1.docx 4832 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 393 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 PM
รายชื่อโรงเรียน.jpg 501 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 PM
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.สพป.พเยา เขต 1.docx 207 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 PM
หนังสือแจ้ง สพป.พย.1.jpg 403 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 AM
แบบรายการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา พ.2551.pdf 460 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 AM
แบบรายการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา พ.2551.doc 528 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 AM
เอกสารทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติ.2560.pdf 183 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 AM
หนังสือ สพป.พย.1.jpg 415 การประชุมสัมมนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 สิงหาคม, 06, 2018, 11:35:23 AM
ตารางการประชุมสัมมนา.pdf 266 การประชุมสัมมนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 สิงหาคม, 06, 2018, 11:35:23 AM
หนังสือแจ้ง สพป.พย.1.pdf 225 วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 กรกฎาคม, 19, 2018, 14:18:48 PM
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561 https.pdf 290 วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 กรกฎาคม, 19, 2018, 14:18:48 PM
ประกาศผลกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ.2561.pdf 454 ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมทักษะภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ปี 2561 กรกฎาคม, 19, 2018, 14:16:33 PM
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 11