แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
ART SPT.2557.jpg 575 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์) กรกฎาคม, 01, 2014, 10:07:51 AM
หนังสือราชการ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 304 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์) กรกฎาคม, 01, 2014, 10:07:51 AM
รายการเตรียมอุปกรณ์ศิลปะ.docx 309 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์) กรกฎาคม, 01, 2014, 10:07:51 AM
แบบสำรวจครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ.docx 346 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์) กรกฎาคม, 01, 2014, 10:07:51 AM
หนังสือราชการ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 336 เชิญประชุมปฏิบัติการนำแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด มิถุนายน, 16, 2014, 19:35:46 PM
ตัวอย่างปกเอกสาร“แนวทางพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้”.docx 369 เชิญประชุมปฏิบัติการนำแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด มิถุนายน, 16, 2014, 19:35:46 PM
หนังสือราชการ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 321 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)สู่ความเป็นเลิศ มิถุนายน, 16, 2014, 13:18:05 PM
ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการประถมศึกษา.docx 257 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)สู่ความเป็นเลิศ มิถุนายน, 16, 2014, 13:18:05 PM
ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับมัธยมศึกษา.docx 251 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)สู่ความเป็นเลิศ มิถุนายน, 16, 2014, 13:18:05 PM
แบบฟอร์มข้อมูลสมรรถนะผู้เรียน 2556.xlsx 498 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร พฤษภาคม, 20, 2014, 08:23:00 AM
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน.pdf 737 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 14, 2014, 08:47:32 AM
ประกาศ สพฐ.2557.pdf 694 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 14, 2014, 08:47:32 AM
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานจุดเน้น มิติที่ 1-2 กรณีที่ยังไม่ครบถ้วน.xlsx 441 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน มีนาคม, 25, 2014, 13:57:10 PM
รายการตัวชี้วัดที่ยังไม่มีแบบทดสอบในระบบ Triple A.xlsx 950 การกรอกข้อมูลตามรายการตัวชี้วัดในระบบฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา มีนาคม, 05, 2014, 17:26:11 PM
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ.pdf 691 แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ มีนาคม, 05, 2014, 10:59:37 AM
หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11