แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
สพฐ. พุทธศักราช 2556.PDF 1098 มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สพฐ. พุทธศักราช 2556 พฤศจิกายน, 18, 2013, 13:03:57 PM
สพป.พะเยา 1.docx 1145 แบบนิเทศติดตามผล สพป.พะเยา เขต 1 กุมภาพันธ์, 07, 2014, 14:25:31 PM
จุดเน้น สพฐ.2557.pdf 754 จุดเน้นการดำเนินงาน สพฐ.2557 กุมภาพันธ์, 07, 2014, 20:57:36 PM
หนังสือราชการ สพป.พย. เขต 1.pdf 397 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน สพฐ. กุมภาพันธ์, 12, 2014, 16:08:21 PM
คู่มือจุดเน้น พัฒนาผู้เรียน..docx 1295 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน สพฐ. กุมภาพันธ์, 12, 2014, 16:08:21 PM
รหัสจุดเน้นสถานศึกษา สพป.พย.1.xlsx 366 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน สพฐ. กุมภาพันธ์, 12, 2014, 16:08:21 PM
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ.pdf 642 แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ มีนาคม, 05, 2014, 10:59:37 AM
รายการตัวชี้วัดที่ยังไม่มีแบบทดสอบในระบบ Triple A.xlsx 925 การกรอกข้อมูลตามรายการตัวชี้วัดในระบบฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา มีนาคม, 05, 2014, 17:26:11 PM
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานจุดเน้น มิติที่ 1-2 กรณีที่ยังไม่ครบถ้วน.xlsx 427 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน มีนาคม, 25, 2014, 13:57:10 PM
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน.pdf 694 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 14, 2014, 08:47:32 AM
ประกาศ สพฐ.2557.pdf 653 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 14, 2014, 08:47:32 AM
แบบฟอร์มข้อมูลสมรรถนะผู้เรียน 2556.xlsx 466 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร พฤษภาคม, 20, 2014, 08:23:00 AM
หนังสือราชการ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 296 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)สู่ความเป็นเลิศ มิถุนายน, 16, 2014, 13:18:05 PM
ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการประถมศึกษา.docx 236 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)สู่ความเป็นเลิศ มิถุนายน, 16, 2014, 13:18:05 PM
ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับมัธยมศึกษา.docx 233 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)สู่ความเป็นเลิศ มิถุนายน, 16, 2014, 13:18:05 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 11