แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกมิติที่ 2 ภาคเรียนที่ 2-2557.xlsx 359 แจ้งการรายงานจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2557 มีนาคม, 26, 2015, 11:15:19 AM
โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกมิติที่ 1 ภาคเรียนที่ 2-2557.xlsx 351 แจ้งการรายงานจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2557 มีนาคม, 26, 2015, 11:15:19 AM
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐.pdf 2175 การดำเนินการตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 มิถุนายน, 05, 2017, 21:06:24 PM
โครงการรักษ์ภาษาไทย สพป.พะเยา เขต 1.pdf 324 การจัดกิจกรรมแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ประจำปี 2560 มิถุนายน, 13, 2017, 19:16:30 PM
แบบสำรวจรายชื่อผู้เข้าอบรม.docx 215 การประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ พฤษภาคม, 16, 2016, 20:27:57 PM
แบบสำรวจรายชื่อครูวิชาการ....docx 233 การประชุมสัมมนาในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 มิถุนายน, 06, 2015, 20:30:43 PM
แบบสำรวจความต้องการอบรม.docx 262 โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีนาคม, 04, 2016, 14:01:44 PM
แบบสำรวจครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ.docx 346 การประชุมปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศิลปะ(ทัศนศิลป์) กรกฎาคม, 01, 2014, 10:07:51 AM
แบบสอบถาม.rar 507 ด่วนที่สุด การรายงานการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กุมภาพันธ์, 15, 2015, 12:57:39 PM
แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย.docx 1064 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS กรกฎาคม, 18, 2017, 05:38:37 AM
แบบรายงานสมรรถนะผู้เรียน(ทวงงาน).xlsx 282 แจ้งด่วนรายงานข้อมูลสมรรถนะผู้เรียน 2556 กรกฎาคม, 01, 2014, 18:49:07 PM
แบบรายงานสมรรถนะผู้เรียน(ทวงงาน).xlsx 246 แจ้งด่วนมากส่งรายงานสมรรถนะผู้เรียน ปีการศึกษา 2556 กรกฎาคม, 07, 2014, 14:23:42 PM
แบบรายงานผลการประเมิน การอ่าน เขียน คิดคำนวณ 2556 มัธยม(ขอใหม่).xlsx 352 แจ้งรายงานตามจุดเน้นของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรกฎาคม, 01, 2014, 18:56:07 PM
แบบรายงานผลการประเมิน การอ่าน เขียน คิดคำนวณ 2556 มัธยม(ขอใหม่).xlsx 225 แจ้งด่วนมากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กรกฎาคม, 07, 2014, 14:28:24 PM
แบบรายการนิทรรศการ.2559.docx 298 แจ้งรายการนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการ 2559 มีนาคม, 23, 2016, 15:30:14 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 11