แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
เกณฑ์การประกวดโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำป 2561.docx 11803 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2561 พฤษภาคม, 17, 2018, 21:14:55 PM
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร.docx 9418 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 09, 2018, 09:06:06 AM
แนวดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.พะเยา เขต 1.docx 6799 การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 พฤศจิกายน, 24, 2014, 14:49:20 PM
แบบนิเทศตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7 - 15.docx 5670 แบบนิเทศตามมาตรฐานการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 ตุลาคม, 02, 2014, 13:33:11 PM
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.สพป.พเยา เขต 1.docx 5177 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559.doc 4818 การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พฤษภาคม, 29, 2016, 22:19:22 PM
แบบประเมิน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.doc 3380 แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"รายงานผลตัวชี้วัดตามระบบKRS กรกฎาคม, 18, 2017, 05:38:37 AM
ระเบียบศธ.ว่าด้วยการบริหารหลักสูตร.2544.pdf 2905 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 09, 2018, 09:06:06 AM
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน.pdf 2351 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กรกฎาคม, 12, 2014, 21:24:29 PM
หนังสือราชการ สพฐ..pdf 2309 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง กรกฎาคม, 12, 2014, 21:24:29 PM
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐.pdf 2217 การดำเนินการตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 มิถุนายน, 05, 2017, 21:06:24 PM
กำหนดการอบรม(พว.).jpg 1798 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ตามมาตรฐานสากล มีนาคม, 30, 2016, 14:15:51 PM
หนังสือแจ้ง.jpg 1548 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม, 09, 2018, 09:06:06 AM
คู่มือจุดเน้น พัฒนาผู้เรียน..docx 1466 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน สพฐ. กุมภาพันธ์, 12, 2014, 16:08:21 PM
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 1438 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 11