แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 11
Filename Downloads ข้อความ Posted
การประชุมจัดทำแผนนิเทศบูรณาการ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 50 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน กันยายน, 15, 2019, 21:16:56 PM
การนิเทศและจัดทำแผนการนิเทศภายในโรงเรียน (ดร.เจตนา เมืองมูล สพฐ.).ppt 57 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน กันยายน, 15, 2019, 21:16:56 PM
เอกสารแนวทางการนิเทศบูรณาการ สพฐ.2562.doc 100 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน กันยายน, 15, 2019, 21:16:56 PM
ตย.แผนการนิเทศระดับปฐมวัย.docx 67 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน กันยายน, 15, 2019, 21:16:56 PM
ตัวอย่างแผนการนิเทศระดับประถม-ม.ต้น.docx 61 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน กันยายน, 15, 2019, 21:16:56 PM
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 220 ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning กันยายน, 10, 2019, 22:26:57 PM
Master Series.jpg 734 การจัดอบรมกิจกรรม “ART Teacher Seminar” สิงหาคม, 07, 2019, 09:26:17 AM
แบบตอบรับครูผู้เข้ารับการอบรม.docx 235 การจัดอบรมกิจกรรม “ART Teacher Seminar” สิงหาคม, 07, 2019, 09:26:17 AM
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 297 การจัดอบรมกิจกรรม “ART Teacher Seminar” สิงหาคม, 07, 2019, 09:26:17 AM
ประกาศ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 347 ประกาศการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กรกฎาคม, 11, 2019, 11:30:23 AM
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.docx 450 ประกาศการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กรกฎาคม, 11, 2019, 11:30:23 AM
หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf 310 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 AM
รายงานนโยบายที่ 2 e-MES ตชว.15-16.docx 453 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 AM
หลักสูตรสถานศึกษา e-MES ตชว.15-16.xlsx 460 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 AM
Active Learning. e-MESตชว30.xlsx 561 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 AM
หน้า: [1] 2 3 ... 11