แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - saraban

หน้า: [1] 2 3 ... 23
1
รายงานงบทดลองหน่วยเเบิกจ่ายรายเดือน  มกราคม 2562

2
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2562

5
 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ประจำปี พ.ศ.2562

6
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ธันวาคม 2561

8
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562

9
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2561

10
1 ชุด

11
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562  รายละเอียดดังแนบ

12
              ด้วย นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ. สพม. เขต 27 ได้จัดทำผลงานวิชาการในรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว สังกัด สพม. เขต 27 เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการในการเสนอขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
              สพม. เขต 27 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา จึงขอส่งผลงานมาเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

13
การแบ่งโครงสร้างการบริหารส่วนราชการภายใน สพป.พย.1  รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

14
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2562  รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

15
ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562  รายละเอียดดังแนบ

หน้า: [1] 2 3 ... 23