แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sarinya

หน้า: [1]
1
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว  ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1 
มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างรายเดือนๆละ  6,500  บาท
ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง  ได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 
ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา  ในระหว่างวันที่  24 กรกฎาคม – 3  สิงหาคม  2561
เวลา  08.30 – 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

2
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว  ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1 
มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างรายเดือนๆละ  6,500  บาท
ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง  ได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 
ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา  ในระหว่างวันที่  23 – 30  พฤษภาคม  2561
เวลา  08.30 – 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ

4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

5
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 396,000 บาท   

6
โรงเรียนบ้านม่วงคำ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย 1 อัตรา เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

รับสมัตรตั้งแต่วันที่ 3-28 เมษายน 2560

7
ประกาศ  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก                      โรงเรียนบ้านม่วงคำ  ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  มีความประสงค์เปิดสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ (เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่,ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบคร่าวทีบาร์)
                      จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน ดูรายละเอียดประกาศตามเอกสารที่แนบ

หน้า: [1]