แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - liverpoolfc

หน้า: [1] 2 3
1
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู่ผู้สอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

2
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย  (ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 )


ส่งที่  mail   superfinjoe@gmail.com   

ขอบคุณครับ 

3
รายชื่อ รร.ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล ตัวชี้วัดที่ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา ..เขต. 1....
(ระบบจะปิดวันนี้แล้ว  9 ก.ย.60 )
1 รร.อนุบาลพะเยา
2 รร.บ้านสาง
3 รร.บ้านสันป่าสัก
4 รร.บ้านภูเงิน
5 รร.บ้านต้ำเหล่า
6 รร.บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์ )
7 รร.บ้านศาลา
8 รร.บ้านแม่อิง
9 รร.บ้านห้วยทรายขาว
10 รร.บ้านหนองหล่ม
11 รร.บ้านดง
12 รร.บ้านจำไก่
13 รร.บ้านบุญเรือง
14 รร.บ้านแม่ใจ
15 รร.บ้านแม่จว้า
16 รร.บ้านป่าแฝกใต้

4
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1
ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ทุกโรง กรอกข้อมูล รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ตัวชี้วัดที่       ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(โดยท่านเอาโหลดแบบฟอร์มที่แนบให้แล้ว
ขอให้ส่งกลับมาที่  mail    superfinjoe@gmail.com   ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560

5
ช่วยกรุณากรอกข้อมูลตาม ลิงค์ ที่แจ้งนี้ เพื่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะลงทะเบียน ขอยื่นรับเงินบำนาญให้ท่าน

ก่อนกรอกข้อมูลขอให้ท่าน กด ที่  edit  in browser   ก่อนนะครับ

https://1drv.ms/x/s!AoJLY_uuRCoIhQp0CqzwwzllVGLp

6
เมื่อท่านประกาศใน  e-GP เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านนำเอกสารมาแจ้งประกาศในเวปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ด้วย เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้ดจัดจ้างต่อสาธารณชนได้ทราบ
 เพื่อให้สอดคล้องกับคำรับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของด้วยงานภาครัฐ
ตามลิงค์นี้นะครับ

    http://www.pyo1.go.th/news/index.php?board=7.0

ตัวอย่าง ที่จะต้องนำประกาศ7
ขอกรอกข้อมูลห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ username password พร้อมเบอร์โทร ตามลิงค์ข้างล่างนี้ โดยไม่ต้อง save กรอกเสร็จขอให้ปิดไปเลย (อย่าลืมกดที่ edit in browser) จะได้กรอกข้อมูลได้) Username และpassword คือรหัส e-gp

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=82A44AEFB634B82!594&ithint=file%2cxlsx&app=Excel&authkey=!AFXhQPWrFUKWHD8

8
เรื่องโครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์( e-Payment   ภาครัฐ ) โดยสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา กำหนดการฝึกอบรมในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมภูกามยาวศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5
หมายเหตุ รร.ละ 1 ท่าน  หนังสือแจ้งจะตามไปครับ

หมดเขตภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

9
แนวทางในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

10
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งป.2559

11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง งป.2558

12
แผน จัดซื้อ จัดจ้าง ปี งปม. 2558 และ ปี งปม. 2559  ปีงบประมาณ 2560

13
แจ้ง รร.ในสังกัด สพป.พะเยาเขต 1 ทุกโรง

ขอกรอกข้อมูลห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ username password พร้อมเบอร์โทร ตามลิงค์ข้างล่างนี้ โดยไม่ต้อง save กรอกเสร็จขอให้ปิดไปเลย (อย่าลืมกดที่ edit in browser) จะได้กรอกข้อมูลได้)


https://1drv.ms/x/s!AoJLY_uuRCoIhFJV4UD1qxVClhw_

14
ระบบจะปิดคืนนี้ ตอน 24.00 ขอให้รีบรายงานด่วน
รร.ที่ไม่รายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ลำดับที่   รร   
   ระบบจะปิด 24.000 คืนนี้ท่านต้องกรอกให้ส่งแล้วกดส่งด้วย   
1   รร.บ้านบ่แฮ้วสันช้างหิน   
2   รร.บ้านสันป่าถ่อน   
3   รร.บ้านสันป่าสัก   
4   รร.บ้านแม่ต๋ำบุญโยง   
5   รร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก   
6   รร.บ้านสันเวียงใหม่   
7   รร.บ้านต๋อม   
8   รร.บ้านต๋อมดง   
9   รร.ตำบลสันป่าม่วง   
10   รร.บ้านต้ำเหล่า   
11   รร.บ้านต้ำดอนมูล   
12   รร.บ้านใหม่(เมือง)   
13   รร.อนุบาลพะเยา   
14   รร.อนุบาลดอกคำใต้   
15   รร.บ้านบุญเรือง   
16   รร.บ้านทุ่งต้นศรี   
17   รร.บ้านวังขอนแดง   
18   รร.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์   
19   รร.บ้านแม่พริก   
20   รร.บ้านปางงุ้น   
21   รร.บ้านไร่อ้อย   
22   รร.ชุนชนบ้านแม่สุก   
23   รร.บ้านสันขวาง   
24   รร.เจริญใจ   
25   รร.บ้านป่าแฝกใต้   
26   รร.อนุบาลภูกามยาว   
27   รร.บ้านแม่อิง   
28   รร.บ้านสันป่างิ้ว   
29   รร.บ้านสันต้นผึ้ง   
30   รร.บ้านกว้านเหนือ   
31   รร.บ้านร้อง   
32   รร.บ้านห้วยแก้ว   
33   รร.บ้านสันต้นแหน   

15
ขอให้โรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลรายการอ้างอิง ตัวชีวัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ตัวชีวัตที่ 50 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนหน่วยผลผลิต

กรอกแล้วส่งทาง mail    superjoefin@gmail.com        ภายในวันที่ 13 ต.ค.2559

หน้า: [1] 2 3