แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - นันทภัค

หน้า: [1]
1
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562

3
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4
เรียน ท่าน ผอ.โรงเรียน ที่มีบัญชีรายชื่อแนบ
              ขอให้โรงเรียนเข้าไปรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ปี 2559 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04095/ว 266

หน้า: [1]