แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 8
1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

3
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือที่ ศธ 04095 / ว 2785 ลงวันที่ 30   สิงหาคม   2562
เรื่อง   ขอเชิญยื่นข้อเสนอราคาครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  (จำนวน 3 กลุ่มรายการ 206 รายการ)

ดาวน์โหลด

5
ประกาศ โรงเรียนบ้านสันต้นฝึ้ง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง ตำบลแม่อิง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

6
ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ,ป้ายโรงเรียน,ประตูรั้วและรั่วโรงเรียนบ้านดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านดง ต.ดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

8
ใบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน         
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562         
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1         

9
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  1
.......................................

10
แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

11
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
****************************

15
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า: [1] 2 3 ... 8