แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - singnarin

หน้า: [1] 2 3 ... 14
Filename Downloads ข้อความ Posted
35606001470291552015002_1.pdf 213 แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ Excelสำหรับประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปี การศึกษา 2561 มีนาคม, 12, 2019, 09:42:04 AM
รายงานขอจ้าง ค่าพาหนะขนส่งนักเรียนไปสอบ.doc 121 รายงานขอจ้าง ค่าพาหนะขนส่งนักเรียนไปสอบวัดความสามารถฯ NT ปี กศ.2561 กุมภาพันธ์, 28, 2019, 13:10:51 PM
35606001470291550459654_1.rar 304 ไฟล์กรอกคะแนนข้อสอมมาตรฐานปลายปีการศึกษา 2561 กุมภาพันธ์, 20, 2019, 13:05:52 PM
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเ.pdf 61 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กุมภาพันธ์, 08, 2019, 14:47:51 PM
หลักเกณฑ์การประเมิน(ส่ิงที่ส่งมาด้วย1).pdf 68 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กุมภาพันธ์, 08, 2019, 14:47:51 PM
สิ่งที่ส่งมาด้วย_2_คำชี้แจงและแบบประเมนผล.pdf 82 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กุมภาพันธ์, 08, 2019, 14:47:51 PM
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประชาสัมพ.pdf 98 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธันวาคม, 06, 2018, 12:56:30 PM
สรุปรายงานการแถลงข่าว พะเยา 2561.pdf 101 สรุปรายงานผลการแถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ธันวาคม, 06, 2018, 12:52:24 PM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล.pdf 96 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธันวาคม, 03, 2018, 20:22:55 PM
ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้าง.pdf 282 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พฤศจิกายน, 29, 2018, 15:07:20 PM
แผนจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุมฯ ร..PDF 79 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสร้างโรงอาหารและหอประชุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา พฤศจิกายน, 28, 2018, 16:14:25 PM
แผนจัดจ้างฯ อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก.pdf 60 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองฯ พฤศจิกายน, 28, 2018, 16:06:28 PM
ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เข้า.pdf 228 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างฯ พฤศจิกายน, 27, 2018, 08:15:07 AM
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์.pdf 138 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน, 23, 2018, 15:26:47 PM
a.jpg 76 แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ โรงเรียนบ้านภูเงิน พฤศจิกายน, 22, 2018, 13:58:06 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 14