แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 10
Filename Downloads ข้อความ Posted
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 69 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
รายชื่อโรงเรียน.jpg 99 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.สพป.พเยา เขต 1.docx 1792 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 7 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 PM
รายชื่อโรงเรียน.jpg 6 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 PM
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.สพป.พเยา เขต 1.docx 7 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 PM
หนังสือแจ้ง สพป.พย.1.jpg 58 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 AM
แบบรายการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา พ.2551.pdf 108 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 AM
แบบรายการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา พ.2551.doc 139 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 AM
เอกสารทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติ.2560.pdf 47 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 AM
หนังสือ สพป.พย.1.jpg 130 การประชุมสัมมนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 สิงหาคม, 06, 2018, 11:35:23 AM
ตารางการประชุมสัมมนา.pdf 168 การประชุมสัมมนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 สิงหาคม, 06, 2018, 11:35:23 AM
หนังสือแจ้ง สพป.พย.1.pdf 93 วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 กรกฎาคม, 19, 2018, 14:18:48 PM
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561 https.pdf 139 วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 กรกฎาคม, 19, 2018, 14:18:48 PM
ประกาศผลกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ.2561.pdf 269 ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมทักษะภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ปี 2561 กรกฎาคม, 19, 2018, 14:16:33 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 10