แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Amungklad

หน้า: [1] 2 3 ... 10
Filename Downloads ข้อความ Posted
Master Series.jpg 11 การจัดอบรมกิจกรรม “ART Teacher Seminar” สิงหาคม, 07, 2019, 09:26:17 AM
แบบตอบรับครูผู้เข้ารับการอบรม.docx 6 การจัดอบรมกิจกรรม “ART Teacher Seminar” สิงหาคม, 07, 2019, 09:26:17 AM
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 8 การจัดอบรมกิจกรรม “ART Teacher Seminar” สิงหาคม, 07, 2019, 09:26:17 AM
ประกาศ สพป.พะเยา เขต 1.pdf 36 ประกาศการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กรกฎาคม, 11, 2019, 11:30:23 AM
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.docx 55 ประกาศการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กรกฎาคม, 11, 2019, 11:30:23 AM
หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf 83 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 AM
รายงานนโยบายที่ 2 e-MES ตชว.15-16.docx 201 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 AM
หลักสูตรสถานศึกษา e-MES ตชว.15-16.xlsx 189 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 AM
Active Learning. e-MESตชว30.xlsx 212 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 AM
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 133 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
รายชื่อโรงเรียน.jpg 154 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.สพป.พเยา เขต 1.docx 4286 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
หนังสือ สพป.พะเยา เขต 1.jpg 33 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 PM
รายชื่อโรงเรียน.jpg 33 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 PM
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.สพป.พเยา เขต 1.docx 34 การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning พฤษภาคม, 29, 2019, 14:19:16 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 10