E-News

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของสพป.พะเยา 1 และโรงเรียนในสังกัด => สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤษภาคม, 16, 2019, 14:59:22 PM

หัวข้อ: แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม, 16, 2019, 14:59:22 PM
แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี