E-News

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของสพป.พะเยา 1 และโรงเรียนในสังกัด => สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: Amungklad ที่ กรกฎาคม, 19, 2018, 14:16:33 PM

หัวข้อ: ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมทักษะภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Amungklad ที่ กรกฎาคม, 19, 2018, 14:16:33 PM
                ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  ได้แจ้งเรื่องการแข่งขันทักษะภาษาไทย          ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9          และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10  เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมด้านภาษาไทย โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรอบตัดสินระดับประเทศ นั้น
               ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ประกาศการคัดเลือกผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561  ดังแนบฯ