E-News

ข่าวสาร, ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง => ข่าวสาร, ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: นายปิติ ตรีสุวรรณ ที่ พฤศจิกายน, 23, 2017, 21:25:47 PM

หัวข้อ: ร่างประกาศโรงเรียนบ้านแม่กา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58(ข)
เริ่มหัวข้อโดย: นายปิติ ตรีสุวรรณ ที่ พฤศจิกายน, 23, 2017, 21:25:47 PM
ร่างประกาศโรงเรียนบ้านแม่กา เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58(ข)