E-News

ข่าวสาร, ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง => ข่าวสาร, ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรา ที่ พฤศจิกายน, 20, 2017, 21:40:00 PM

หัวข้อ: ประกาศ โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรา ที่ พฤศจิกายน, 20, 2017, 21:40:00 PM
ประกาศ โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561