E-News

ข่าวสาร, ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง => ข่าวสาร, ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: liverpoolfc ที่ พฤศจิกายน, 24, 2016, 14:25:38 PM

หัวข้อ: แนวทางในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกียวข้องกับผู้เสนองาน
เริ่มหัวข้อโดย: liverpoolfc ที่ พฤศจิกายน, 24, 2016, 14:25:38 PM
แนวทางในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง