รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 โดย saraban เมษายน, 11, 2019, 10:50:20 AM
รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2562 โดย saraban เมษายน, 03, 2019, 13:06:43 PM
การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ โดย Amungklad มีนาคม, 19, 2019, 09:26:02 AM
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดย saraban มีนาคม, 18, 2019, 16:14:04 PM
ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ โดย saraban มีนาคม, 18, 2019, 16:10:57 PM
ขอประชาสัมพันธ์ดี "โครงการอาหารดี พี่ให้น้อง" โดย saraban มีนาคม, 18, 2019, 16:05:52 PM
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 โดย saraban มีนาคม, 15, 2019, 17:07:40 PM
แบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย โดย singnarin มีนาคม, 12, 2019, 11:12:36 AM
แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ Excelสำหรับประมวลผลข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปี การศึกษา 2561 โดย singnarin มีนาคม, 12, 2019, 09:42:04 AM
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562 โดย saraban มีนาคม, 06, 2019, 16:57:34 PM
รายงานขอจ้าง ค่าพาหนะขนส่งนักเรียนไปสอบวัดความสามารถฯ NT ปี กศ.2561 โดย singnarin กุมภาพันธ์, 28, 2019, 13:10:51 PM
ไฟล์กรอกคะแนนข้อสอมมาตรฐานปลายปีการศึกษา 2561 โดย singnarin กุมภาพันธ์, 20, 2019, 13:05:52 PM
สื่อ-สารสนเทศ ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สพป.พะเยา เขต 1 โดย singnarin กุมภาพันธ์, 13, 2019, 14:18:56 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2562 โดย saraban กุมภาพันธ์, 08, 2019, 16:11:32 PM
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย singnarin กุมภาพันธ์, 08, 2019, 14:47:51 PM