รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2562 โดย งานประชาสัมพันธ์ สิงหาคม, 23, 2019, 16:04:16 PM
กาารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา โดย singnarin สิงหาคม, 07, 2019, 18:24:21 PM
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดย 3501900565218 สิงหาคม, 07, 2019, 14:57:00 PM
การจัดอบรมกิจกรรม “ART Teacher Seminar” โดย Amungklad สิงหาคม, 07, 2019, 09:26:17 AM
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี2562 โดย งานประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม, 31, 2019, 15:04:00 PM
ประกาศระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย 3501900565218 กรกฎาคม, 18, 2019, 12:01:36 PM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาครูสมาธิ โดย งานประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม, 12, 2019, 15:41:53 PM
แบบสอบถามการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาฯ โดย admin กรกฎาคม, 11, 2019, 13:47:57 PM
ประกาศการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดย Amungklad กรกฎาคม, 11, 2019, 11:30:23 AM
ประกาศ โรงเรียนบ้านสันต้นฝึ้ง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง โดย admin กรกฎาคม, 10, 2019, 16:20:48 PM
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดย 3501900565218 กรกฎาคม, 10, 2019, 13:51:01 PM
การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 โดย Amungklad กรกฎาคม, 10, 2019, 08:38:06 AM
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย singnarin กรกฎาคม, 04, 2019, 14:49:09 PM
แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียนตามนโยบาย “ปี ๒๕๖๒" โดย admin มิถุนายน, 24, 2019, 14:20:16 PM
การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 โดย 3501900565218 มิถุนายน, 21, 2019, 16:50:24 PM