ไฟล์กรอกคะแนนข้อสอมมาตรฐานปลายปีการศึกษา 2561 โดย singnarin กุมภาพันธ์, 20, 2019, 13:05:52 PM
สื่อ-สารสนเทศ ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สพป.พะเยา เขต 1 โดย singnarin กุมภาพันธ์, 13, 2019, 14:18:56 PM
รายงานงบทดลองหน่วยเเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2562 โดย saraban กุมภาพันธ์, 08, 2019, 16:11:32 PM
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย singnarin กุมภาพันธ์, 08, 2019, 14:47:51 PM
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 โดย saraban กุมภาพันธ์, 08, 2019, 10:53:28 AM
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พศ.2562 โดย saraban กุมภาพันธ์, 05, 2019, 16:01:21 PM
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่น ฯ โดย saraban กุมภาพันธ์, 05, 2019, 15:56:49 PM
แบบฟอร์มการจัดจ้าง O-NET ปีการศึกษา 2561 1. ค่าจ้างพาหนะฯ 2. ค่าจ้างจัดสถานที โดย admin มกราคม, 30, 2019, 09:33:04 AM
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง โดย saraban มกราคม, 29, 2019, 16:54:40 PM
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ธันวาคม 2561 โดย saraban มกราคม, 15, 2019, 11:10:29 AM
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 โดย saraban มกราคม, 11, 2019, 11:47:38 AM
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ฯ โดย saraban มกราคม, 08, 2019, 17:16:29 PM
สอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลทุนการศึกษา โครงการเพชรล้านนา โดย งานประชาสัมพันธ์ มกราคม, 04, 2019, 13:43:06 PM
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2561 โดย saraban มกราคม, 03, 2019, 16:26:52 PM
รับสัมครเข้าแข่งขัน MBU Challenge Season4 โดย งานประชาสัมพันธ์ มกราคม, 03, 2019, 09:53:15 AM