อบรมเสริมด้านความรู้ภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย สำหรับครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย โดย งานประชาสัมพันธ์ ธันวาคม, 17, 2018, 15:32:33 PM
อบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา โดย งานประชาสัมพันธ์ ธันวาคม, 17, 2018, 15:06:21 PM
งานประชุมสัมมนาทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงาน โดย งานประชาสัมพันธ์ ธันวาคม, 17, 2018, 14:57:24 PM
รายละเอียดงบทดลอง พฤศจิกายน 2561 โดย saraban ธันวาคม, 11, 2018, 12:19:17 PM
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย singnarin ธันวาคม, 06, 2018, 12:56:30 PM
สรุปรายงานผลการแถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม โดย singnarin ธันวาคม, 06, 2018, 12:52:24 PM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม โดย singnarin ธันวาคม, 06, 2018, 12:47:02 PM
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย singnarin ธันวาคม, 03, 2018, 20:22:55 PM
แจ้งข้อมูลที่พักผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ โดย ประภาพัฒน์ ธันวาคม, 02, 2018, 13:42:47 PM
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ โดย saraban พฤศจิกายน, 30, 2018, 16:43:58 PM
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ. สพม. เขต 27 โดย saraban พฤศจิกายน, 29, 2018, 17:29:25 PM
การแบ่งโครงสร้างการบริหารส่วนราชการภายใน สพป.พย.1 โดย saraban พฤศจิกายน, 29, 2018, 15:42:43 PM
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2562 โดย saraban พฤศจิกายน, 29, 2018, 15:38:53 PM
การรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 โดย saraban พฤศจิกายน, 29, 2018, 15:33:10 PM
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย singnarin พฤศจิกายน, 29, 2018, 15:07:20 PM