รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562 โดย 3501900565218 มิถุนายน, 14, 2019, 10:28:29 AM
รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2562 โดย 3501900565218 มิถุนายน, 14, 2019, 10:27:15 AM
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2562 โดย งานประชาสัมพันธ์ มิถุนายน, 10, 2019, 13:20:49 PM
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู่ผู้สอน โดย liverpoolfc มิถุนายน, 02, 2019, 16:11:42 PM
แจ้งผู้เข้าสอบพนักงานราชการ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดย singnarin พฤษภาคม, 30, 2019, 19:38:10 PM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดย งานประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม, 29, 2019, 16:06:14 PM
การรายงานติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning โดย Amungklad พฤษภาคม, 29, 2019, 14:24:47 PM
ใบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน โดย admin พฤษภาคม, 23, 2019, 11:01:39 AM
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดย admin พฤษภาคม, 21, 2019, 09:47:07 AM
แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพิ่มเติม โดย admin พฤษภาคม, 16, 2019, 14:59:22 PM
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 แก้ไข โดย admin พฤษภาคม, 13, 2019, 08:35:43 AM
ปฏิทินการเปิดและปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดย admin พฤษภาคม, 10, 2019, 10:25:13 AM
แบบสำรวจข้อมูลการรับรางวัลระดับต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด โดย admin พฤษภาคม, 03, 2019, 11:41:00 AM
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ โดย นันทภัค เมษายน, 30, 2019, 11:15:53 AM
แบบรายงานผลการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 โดย singnarin เมษายน, 27, 2019, 13:33:04 PM