แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ปี 2562 โดย admin มกราคม, 16, 2019, 07:51:47 AM
แผนการจัดซื้อจัดจ้างสร้างโรงอาหารและหอประชุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา โดย singnarin พฤศจิกายน, 28, 2018, 16:14:25 PM
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองฯ โดย singnarin พฤศจิกายน, 28, 2018, 16:06:28 PM
แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ โรงเรียนบ้านภูเงิน โดย singnarin พฤศจิกายน, 22, 2018, 13:58:06 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก โดย singnarin พฤศจิกายน, 22, 2018, 11:25:40 AM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองสระ โดย singnarin พฤศจิกายน, 22, 2018, 09:30:28 AM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างส้วมนักเรียนชาย 6/49 โรงเรียนบ้านค่า โดย singnarin พฤศจิกายน, 21, 2018, 10:41:49 AM
แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองหล่ม โดย singnarin พฤศจิกายน, 20, 2018, 13:27:01 PM
แผนการจัดจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม โดย singnarin พฤศจิกายน, 20, 2018, 13:26:11 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมงานเปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดาน โดย singnarin พฤศจิกายน, 19, 2018, 15:29:51 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านม่วงคำ โดย singnarin พฤศจิกายน, 15, 2018, 15:12:17 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านร่องห้า โดย singnarin พฤศจิกายน, 15, 2018, 15:11:12 PM
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 94 รายการ โดย singnarin พฤศจิกายน, 15, 2018, 15:09:58 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านต๋อม โดย singnarin พฤศจิกายน, 14, 2018, 12:09:39 PM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างส้วมนักเรียนชาย 6/49 โรงเรียนบ้านปางงุ้น โดย singnarin พฤศจิกายน, 13, 2018, 15:17:34 PM