วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

 

                                                   “ยิ้มแย้ม 

                                                                     แจ่มใส 

                                                                                     เต็มใจบริการ

                                                                                                               ทำงานเป็นทีม

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี