ติดต่อเรา

กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

เลขที่ 598  ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท บังคับคดี ฯลฯ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 093 2128437 (พงษ์ศักดิ์)

นิติกรชำนาญการ 089 9978919 (ณัฐวุฒิ)

08.30 – 16.30 ในวันและเวลาราชการ