ขยายเวลากำหนดวงเงินจัดซื้อจ้าง Print
Written by liverpoolfc   
Thursday, 07 April 2016 02:08

วันที่ 1 เมษายน ขยายเวลากำหนดวงเงินจัดซื้อจ้าง เป็นจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามหนังสือ ที่ กค (กวพ)0421.3\ ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

ว 145

Last Updated on Thursday, 07 April 2016 02:09