แจ้งโอนเงินประจำเดือน มี.ค.55 นอกจากเงินเดือนปกติ Print
Written by liverpoolfc   
Monday, 26 March 2012 08:38

1.เงินตอบแทนพิเศษกรณีเต็มขั้น เริ่ม 1 ต.ค.54-31มี.ค.55

2. เงินวิทยะฐานะและเงินตอบแทนเท่าวิทยะฐานะ(ตกเบิก)สำหรับผู้ลงนามคำสั่้งตั่งแต่ 1 ธ.ค.52-30 ก
     ก.ย.53

 ทั้ง 2 รายการได้โอนเข้าพร้อมกับเงินเดือนใน  e money 27 มี.ค.55 เรียบร้อยแล้ว

3.ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนได้โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนเรียบร้อยแล้วในวันที่ 27 มี.ค.55

ดูได้จาก  e-office