แจ้งส่งสำเนาสัญญาจ้าง Print
Written by liverpoolfc   
Tuesday, 20 March 2012 07:16

ขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวดังต่อไปนี้

1.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

2.ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง

3.นักการภารโรง

4.ครูอัตราจัางขาดแคลนขั้นวิกฤต

5.ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต

ที่หมดสัญญาในสิ้นเดือน มี.ค.55 จัดทำสัญญาใหม่และ

ส่งสำเนาจ้างจำนวน 2 ฉบับ ส่งให้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ด้วย