แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน Print
Written by liverpoolfc   
Tuesday, 28 February 2012 05:47

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้โอนเงินรายการค่าใช้จ่ายในการอบรมเข้าค่าย

ภาษาอังกฤษ เข้าบัญชีโรงเรียน    28 ก.พ.2555  

1. ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ใส      3,888.- บาท

2. ร.ร.บ้านแม่นาเรือใต้       3,834.- บาท