สรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563

นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธานในการสรรหาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563