ออกตรวจสอบโรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์) 23, 25 กุมภาพันธ์ 2564

ออกตรวจสอบโรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์) 23, 25 กุมภาพันธ์ 2564  

ออกตรวจสอบโรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์) วันที่ 23, 25 กุมภาพันธ์ 2564

ออกตรวจสอบโรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์) วันที่ 23, 25 กุมภาพันธ์ 2564  

ออกตรวจสอบโรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์) วันที่ 23 ล25 กุมภาพันธ์2564

ออกตรวจสอบโรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์) วันที่ 23 ล25 กุมภาพันธ์2564  

ออกตรวจสอบสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอกคำใต้, บ้านร่องจว้า วันที่ 16, 18,19, 22 ก.พ.2564

ออกตรวจสอบสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอกคำใต้, บ้านร่องจว้า วันที่ 16, 18,19, 22 ก.พ.2564